Jak se tvoří cena vodného a stočného?

Cena vodného a stočného = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH

Cena pitné a odkanalizované vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR.
Společnost PETR KOŽENÝ s.r.o. se musí při stanovování výše vodného a stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, tzn. že si může započítat v kalkulaci ceny jen oprávněné náklady a přiměřený zisk.