Jak se tvoří cena stočného?

Cena stočného = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH

Cena pitné a odkanalizované vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR.
Společnost PETR KOŽENÝ s.r.o. se musí při stanovování výše stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, tzn. že si může započítat v kalkulaci ceny jen oprávněné náklady a přiměřený zisk.