Firma nabízí tyto práce :

  • VODOVODY– výstavba a rekonstrukce vodovodů, vodojemy, čerpací stanice, vodovodní přípojky

  • KANALIZACE- výstavba a rekonstrukce, ČOV, gravitační, tlakové, podtlakové kanalizace, přečerpávací stanice

  • PLYNOVODY- STL plynovody, přípojky, vnitřní plynovody