Vítejte u firmy Petr Kožený s.r.o.

 
Aktuality:

6.4.2020

Stanovisko společnosti PETR KOŽENÝ s.r.o.

Vážení odběratelé,

vzhledem k tomu, že je naše společnost správcem kritické infrastruktury, je naší absolutní prioritou ochrana zdraví našich zaměstnanců.

Z tohoto důvodu nebudou zaměstnanci úseku provozování vodovodů a kanalizací do odvolání provádět doplňkové práce přímo v nemovitostech odběratelů (např. osazování podružných studničních  a zálivkových vodoměrů). Pokud bude některý z odběratelů tuto službu vyžadovat, může si jí zajistit sám prostřednictvím jiných dodavatelů s tím, že předem kontaktuje naší společnost a domluví se na budoucím zaevidování nového vodoměru.

Ostatní činnosti, jako správa vodovodů a kanalizací, napojování nových odběratelů a nezbytné administrativní záležitosti jsou nadále k dispozici.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás:

Firma Petr Kožený s.r.o. je specializována na výstavbu vodovodů, kanalizací, plynovodů, melioračních prací, tvorby krajiny, parkových a sadových úprav, závlah.

Provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu (kanalizace, vodovody, ČOV).
Můžete si také stáhnout potřebné formuláře - zde.

Všechny práce jsou prováděny komplexně za pomocí moderní techniky (např. bezvýkopové technologie), širokého strojního parku, bohatých zkušeností
a odborných pracovníků firmy.

Společnost Petr Kožený s.r.o. je držitelem certifikátů managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001: 2009 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001: 2005.
 

Ochrana osobních údajů