Nabídka horizontálních bezvýkopových technologií

1. Protlaky :

provádíme :
- zemními raketami typu DITCH WITCH, IP 4605 a TERRA v průměrech 80 - 200 mm, v zeminách do 4.tř.těžitelnosti, do vzdálenosti 25 m . Velikost startovací jámy 1 x 2 m, cílové jámy 1 x 2 m. Tato technologie je vhodná pro podcházení komunikací za účelem zřizování kabelových, vodovodních, plynovodních, kanalizačních vedení.

- zarážením ocelových chrániček v průměrech 108 - 324 mm pneumatickými kladivy typu TERRA a IP 4605, v zeminách do 4.tř.těžitelnosti, do vzdálenosti 30 m. Velikost startovací jámy 1 x 8 m, cílové jámy 1 x 1,5 m. Tato technologie je vhodná pro podcházení komunikací a vodotečí za účelem zřizování kabelových, vodovodních, plynovodních, kanalizačních vedení.

2. Rotační vrtání :

provádíme :
- pneumatickými vrtačkami v průměrech 40 - 60 mm, v zeminách do 5.tř.těžitelnosti, do vzdálenosti 25 m.

- zařízením TURMAG v průměrech 30 - 120 mm, v zeminách do 6.tř.těžitelnosti, do vzdálenosti 30 m.

Pro obě tyto technologie : Startovací jáma 2 x 1 m. Technologie velmi vhodné pro zřizování přípojek produktovodů přímo do sklepů objektů.


3. Vrtno - protlačovací zařízení PDP 31 :

provádíme :
- podvrty komunikací v průměrech do 400 mm, v zeminách do 4.tř.těžitelnosti, do vzdálenosti 30 m, v zeminách 5. - 7.tř.těžitelnosti s ponorným kladivem do průměru 240 mm a s valivými korunkami do průměru 180 mm.

- bezvýkopovou pokládku potrubí v průměrech 200 - 400 mm do vzdálenosti 30 m i pod vodotečemi.

- RELINING - zatahování nových potrubních řádů do starých poškozených na vzdálenost do 50 m.

Zařízení potřebuje startovací jámu velikosti 2,5 x 2,5 m, zahloubenou 0,6 m pod osu vrtu a cílovou jámu velikosti 1,5 x 1,5 m.

4. Horizontální vrtací stroj MINIBOR :

provádíme :
- šnekové rotační vrtání do průměru 240 mm, v horninách do 4.tř.těžitelnosti do vzdálenosti 20 m.

 - vrtání ponorným kladivem nebo valivým dlátem do průměru 240 mm, v horninách do 7.tř.těžitelnosti do vzdálenosti 25 m.Obě technologie jsou vhodné pro zřizování přípojek kanalizace, vodovodu, plynovodu a podchodů pod komunikacemi a vodotečemi.

- pilotní vrty průměru 95 mm, v horninách do 3.tř.těžitelnosti na vzdálenost až 40 m, s možností zpětného zatažení trub do průměru 200 mm.

Zařízení potřebuje startovací jámu velikosti 1,7 x 1 m, zahloubenou 0,4 m pod osu vrtu a cílovou jámu velikosti 1,2 x 1 m.

5. Protlačovací zařízení HP 1 :

používáme při výměně vodovodních a kanalizačních přípojek zatahováním do průměru 200 mm.

6. Cracking :

používáme při renovaci nevyhovujících potrubí v průměrech 60 - 150 mm, kdy je do trasy starého potrubí, po jeho rozbití zemním kladivem, zataženo potrubí nové.  

7. Dále provádíme :

vrtání kladivy PERMON do průměru 65 mm a délky 1,5 m v betonech a tvrdých horninách, vhodné pro kotvení a prostupy zdí a základů.

Při použití kterékoliv z výše uvedených technologií jsme schopni vytvořené mikrotunely vystrojit chráničkami z PE, PVC nebo FE.